Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Wellington, Nieuw-Zeeland

Nederland & Nieuw-Zeeland

Veiligheid, stabiliteit, eenvoud van regelgeving en goede handelsbetrekkingen met Azië zijn slechts enkele van de vele redenen om zaken te doen in Nieuw-Zeeland. Het land heeft een aanhoudend goed presterende, stabiele economie en biedt kansen in sectoren waar Nederland in excelleert. Klik op de link voor handels- en investeringscijfers.

Handels- en investeringscijfers Nederland & Nieuw-Zeeland

Nederland en Nieuw-Zeeland kennen stabiele, positieve onderlinge handelsbetrekkingen. De relatie wordt versterkt door de aanzienlijke Nederlandse gemeenschap die zich in grote getalen in Nieuw-Zeeland gevestigd heeft vanaf de jaren '50. Beide landen hebben vergelijkbare maatschappelijke normen en waarden en delen een aanzienlijke geschiedenis van samenwerking op het gebied van belangrijke internationale kwesties.

Nederland is de 21ste bilaterale handelspartner van Nieuw-Zeeland in termen van waarde.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van import uit en export naar Nieuw-Zeeland volgens het CBS (in miljoenen euro’s).

NL handel met Nieuw-Zeeland

2012

2013

2014 2015* 2016 (januari-maart)*

Import uit NZ

378.4

398.9

474.3 353.2 82.3

Export naar NZ

258.4

307.1

317.8 368.3 93.0

* Voorlopige cijfers

Nieuw-Zeeland exporteert vooral primaire producten naar Nederland; vlees, fruit, hout, aluminium en zuivel. Qua eindproducten is de export van wijn afgelopen jaar sterk toegenomen. Nieuw-Zeeland importeert vooral eindfabrikaten, machines en chemische producten vanuit Nederland.

Nederlandse investeringen in Nieuw-Zeeland
Nederland is de op zeven na grootste investeerder in Nieuw-Zeeland en is hiermee de grootste Europese investeerder. Totale Nederlandse investeringen in Nieuw-Zeeland bedroegen in 2015 $NZ7,379 miljoen, waarmee Nederland 2,1% van de buitenlandse investeringen in Nieuw-Zeeland voor haar rekening neemt. Nederlandse investeringen zijn grotendeels te verdelen over vier sectoren: mijnbouw, productiesector, groothandel en de informatie- en telecomsector. Eén van de redenen waarom Nederlanders zo actief zijn aan de andere kant van de wereld is vanwege de aanwezigheid van een grote Nederlandse gemeenschap.

Zie Investeringen en aanbestedingen, of bezoek de websites van New Zealand Trade & Enterprise en New Zealand Now voor meer informatie over investeringen in Nieuw-Zeeland.

De Overseas Investment Office behandelt aanvragen van buitenlandse investeringen die als gevoelig kunnen worden geclassificeerd, zoals investeringen in specifieke landelijke gebieden of investeringen van een bepaalde grootte.