Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Wellington, Nieuw-Zeeland

Handelsbemiddeling

Nederlandse instanties

Nieuw-Zeeland heeft een transparante en toegankelijke zakencultuur. Indien wenselijk kunnen de Ambassade en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  u adviseren wanneer u overweegt handel te drijven met of te investeren in Nieuw-Zeeland.

Nederlandse Ambassade
De Ambassade in Wellington helpt Nederlandse bedrijven die willen exporteren naar of investeren in Nieuw-Zeeland, alsmede Nieuw-Zeelandse bedrijven die willen exporteren naar of investeren in Nederland. Elke ondernemer is van harte welkom om eens voor een oriënterend gesprek langs te komen, of vragen per e-mail of telefonisch te stellen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Economische Zaken.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert initiatieven in internationaal ondernemen en samenwerken. Hiertoe is een scala aan instrumenten en regelingen ontwikkeld om Nederlandse ondernemingen te ondersteunen op buitenlandse markten.  De RVO heeft informatie over ondernemen in Nieuw-Zeeland ter beschikking.

NEN
NEderlandse Norm (NEN) begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van mondiale normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen van de Nederlandse markt en worden ISO Technische Commissies (TC’s) actief gevolgd, waaronder enkele ISO/TC’s in Nieuw-Zeeland. Neem contact op met NEN als u bij wil dragen aan de vorming van internationale normen in de sector waarin uw bedrijf actief is.

Nieuw-Zeelandse instanties

Er zijn ook Nieuw-Zeelandse instanties die meer informatie verschaffen over voorwaarden en reguleringen.

New Zealand Trade Enterprise
New Zealand Trade Enterprise (NZTE) is een instelling die nauw samenwerkt met het Ministry of Foreign Affairs and Trade en het Ministry of Business, Innovation and Employment. Het NZTE biedt uitgebreide informatie over de economie van Nieuw-Zeeland, import & export naar Nieuw-Zeeland, investeren in Nieuw-Zeeland en de belangrijkste voorwaarden en regulering. Daarnaast kan het u assisteren in marktonderzoek en biedt het verschillende ontwikkelingsprogramma’s voor startup's.

New Zealand Now
New Zealand Now is een overheidsinstelling van het New Zealand Immigration Office. De organisatie biedt praktische informatie over handel & investeren in Nieuw-Zeeland en alles wat hierbij komt kijken op het gebied van regels, wetten en consulaire aangelegenheden als immigratie en visa.

Handelsbelemmeringen

Nederland zet zich ervoor in om handelsbelemmeringen te voorkomen. Afhankelijk van de specifieke belemmering bemiddelt de Ambassade rechtstreeks met de Nieuw-Zeelandse overheid of wordt dit gedaan in EU-verband. Indien u barrières ondervindt tijdens het zaken doen in, of exporteren van producten of diensten naar Nieuw-Zeeland kunt u contact opnemen met de afdeling Economische Zaken van de Ambassade of het  Meldpunt Handelsbelemmeringen in Den Haag.